Regulamin

 

Wyjaśnienie definicji

W Regulaminie użytkowników www.WyszukiwarkaMieszkan.pl, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

 1. Serwis – strona główna i podstrony www.MapaNieruchomosci.pl,

 2. Wydawca - właściciel INS NET Development Solutions NIP1180522461,

 3. Użytkownik - internauta, który zawarł z Wydawcą umowę o założenie Konta w Serwisie lub korzysta z Serwisu bez założenia Konta,

 4. Konto - konto Użytkownika założone przez niego w Serwisie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

 5. Konsument - osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,

 6. Inwestycja – apartament, dom, mieszkanie, lokal usługowy, które zostały zamieszczone w serwisie

 7. Oferent – osoba odpowiedzialna za sprzedaż inwestycji. 

 

Postanowienia ogólne regulaminu i korzystanie z serwisu

Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu oraz określa świadczenie usług przez Wydawcę.

 • Użytkownicy mogą zakładać konta indywidualne w serwisie. 

 • Zakładanie konta nie jest obowiązkowe w celu korzystania z serwisu. 

 • Konto umożliwia przechowywanie wybranych inwestycji. 

 • Użytkownicy mogą za pomocą serwisu wysłać do oferenta wypełnione formularze kontaktowe. 

 • Nie wymagamy podawania nazwiska w formularzu zapytania, wystarczy imię. Oferent musi wiedzieć jak się ma zwracać w korespondencji lub rozmowie. 

 • Użytkownik może zamieszczać w serwisie inwestycje, w postaci ogłoszeń. 

 • Użytkownik może korzystać z wyszukiwarki, artykułów, konsultacji. 

 • Na wysłane formularze zapytań udzielamy odpowiedzi bez dodatkowych opłat. 

 • W celu wyszukania inwestycji należy: 

 • -wybrać lokalizację 

 • -rodzaj oferty

 • -typ oferty 

 • W celu wyszukania dewelopera i inwestycji należy:

 • -wybrać zakładkę deweloperzy 

 • -skorzystać z wyszukiwarki: podać nazwę dewelopera 

 • Oferty zamieszczone są na podstawie danych publikowanych przez Oferentów oraz osób indywidualnych posiadających aktywne konto w serwie. 

 • Każda oferta przed publikacją jest weryfikowana i może zostać opublikowana dopiero po weryfikacji danych przez pracowników serwisu. 

 • Wszystkie podane w serwisie ceny mieszkań, domów, apartamentów, lokali usługowych są jedynie orientacyjne. Oznacza to, że ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art.66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. 

 • Wysłany formularz do inwestycji będzie przekazany do oferenta. 

 • Na podane dane w formularzu może kontaktować się pracownik serwisu WyszukiwarkaMieszkan.pl zajmujący się wybraną inwestycją oraz oferent. 

 • Przekazane dane w formularzu służą wyłącznie w celu udzielania odpowiedzi Użytkownikowi.

 • Odpowiedz na formularz może być w formie elektronicznej oraz telefonicznej. 

 

Założenie Konta 

 1. Założenie konta polega na wejściu w zakładkę Zarejestruj się, a następnie Załóż konto na podstawie formularza który stanowi ofertę Wydawcy skierowaną do Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta i świadczenia usługi informowania, przechowywania wyników wyszukania. 

 2. Konto chronione jest indywidualnym hasłem nadanym przez Użytkownika. 

 3. Rejestracja może odbywać się przy pomocy aplikacji, strony, FB.  Kliknięcie przycisku Zaloguj się powoduje logowanie na stronie z indywidualnym dostępem użytkownika. 

 4. Z chwilą zawarcia umowy o założenie Konta, Wydawca rozpoczyna wykonywanie usługi polegającej na założeniu i utrzymywaniu Konta Użytkownika oraz informowaniu go o Inwestycjach podobnych do Inwestycji, w których znajdują się Nieruchomości wyszukiwane przez Użytkownika lub będące przedmiotem jego zapytań do Partnerów np. zapytania o ofertę, lub pomocy doradcy mieszkaniowego.

 5. Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta i świadczenie usługi informowania Użytkownika o Inwestycjach, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia i wysłania na adres biuro@wyszukiwarkamieszkan.pl 

 6. Umowa o założenie Konta w Serwisie i świadczenie usługi informowania Użytkownika o Inwestycjach zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

 1. Komentarze nie mogą być bezprawne, czyli naruszać prawa lub dobrych obyczajów. Zabronione jest w szczególności posługiwanie się sformułowaniami wulgarnymi oraz naruszanie dóbr osobistych innych osób.

 

 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje należy składać do Wydawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@wyszukiwarkamieszkan.pl

 2. W reklamacji należy podać dane Użytkownika niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis, na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Wydawcę.

 3. Wydawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

Regulamin znajduje się na  www.WyszukiwarkaMieszkan.pl