09
GRU

2020

Strategia „less waste”

Kategoria: Nieruchomości

Strategia „less waste” w akustyce budynków

Ecophon od lat promuje dobre praktyki w akustyce wnętrz budynków. Od kilku dni firma wspiera wiedzą i doświadczeniem stowarzyszenie PLGBC, które realizuje wytyczne Komisji Europejskiej w obszarze zrównoważonego budownictwa. Na poziomie unijnym grupa Saint-Gobain dołączyła także do zespołu eksperckiego, który opracowuje otwarty system certyfikacji LEVEL(s) w zakresie tworzenia projektów przyjaznych dla środowiska.

Less waste, czyli mniej odpadów
W PLGBC* Ecophon zaangażował się w prace grupy roboczej Less Waste Office, czyli Zdrowe Zielone Biura. Grupa realizuje zalecenia Komisji Europejskiej w zakresie tzw. gospodarki obiegu zamkniętego. Celem jest wypracowanie wytycznych dla tworzenia projektów zielonych biur w Polsce, z uwzględnieniem śladu środowiskowego, recyklingu oraz ponownego wykorzystania materiałów. 

„PLGBC jest dla nas świetną platformą do rozmów o tym, co jest ważne w zakresie zrównoważonego budownictwa. Jako Ecophon od kilkunastu lat konsekwentnie unowocześniamy technologię produkcji, tak by ograniczyć wpływ naszych produktów na środowisko w całym cyklu ich życia. Potwierdzeniem tych działań są deklaracje środowiskowe (EPD) dla wszystkich sufitów akustycznych i paneli ściennych, a także niski ślad węglowy naszych produktów.” – mówi Magda Szubert, Concept Development Manager w Ecophon. „Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami jest potrzebne, by cała branża mogła robić postępy i by budynki w mniejszym stopniu obciążały środowisko.” – dodaje Magda Szubert.

Będzie nowa certyfikacja LEVEL(s)
Grupa Saint-Gobain, z aktywnym udziałem ekspertów Ecophon, od samego początku współpracuje z Komisją Europejską przy tworzeniu nowego, wspólnego dla UE, systemu oceny budynków pod względem ich wpływu na środowisko i zdrowie – Level(s).

W ramach systemu dobrowolnej sprawozdawczości Level(s)** Komisja tworzy zasady oceniania projektów budowlanych oraz sporządzania sprawozdań. Level(s) oferuje zestaw prostych wskaźników do pomiaru charakterystyki środowiskowej budynków przez cały cykl ich życia. Wskaźniki pomagają oceniać zarówno biura, jak i budynki mieszkalne.

„Nasza nowa siedziba w Paryżu też została poddana ocenie zgodnej z tym systemem. Wierzymy, że Level(s) pomoże projektantom tworzyć wspaniałe obiekty, które oprócz doskonałej architektury, będą też pozwalały osiągnąć cel – neutralność klimatyczną do roku 2050.” – mówi Henryk Kwapisz, Dyrektor Relacji Instytucjonalnych Saint-Gobain w Polsce.

Obecnie zadaniem grupy roboczej Level(s) jest opracowanie systemu certyfikacji, który ułatwi tworzenie projektów przyjaznych dla środowiska i przyszłych pokoleń. 

Eko, czyli jak
W obszarze akustyki i materiałów wykończeniowych rozwiązania less waste wyróżnia kilka cech: produkowane są z odzysku, mają niski ślad węglowy, sprzyjają zdrowiu użytkownika oraz są trwałe i elastyczne. W ramach ekologicznej akustyki wnętrz przykładem mogą być pionowe pochłaniacze dźwięku Ecophon Solo Baffle lub wyspy akustyczne Ecophon Solo Rectangle, które często są przenoszone przez firmy do ich kolejnych lokalizacji.