Zapytanie z portalu WyszukiwarkaMieszkan.pl
Napisz nam czego szukasz, a bezpłatnie i niezobowiązująco przedstawimy dostępne oferty. Pamiętaj o podaniu nam preferowanej lokalizacji. (np.dzielnice)
Przesłanie zapytania wiążę się z akceptacją regulaminu.
Pawrót

Zakup mieszkania na firmę – na co zwrócić uwagę?

Planujesz kupno mieszkania na firmę? Taka operacja nieco różni się  od zakupu mieszkania do celów prywatnych (jako osoba fizyczna, do zamieszkania). Sprawdź, na co przede wszystkim musisz zwrócić uwagę. Dowiedz się, jak dokonać odpisów amortyzacyjnych, jak sprzedać lub wynająć takie mieszkanie i co zrobić w razie zamknięcia działalności gospodarczej.Planujesz kupno mieszkania na firmę? Taka operacja nieco różni się  od zakupu mieszkania do celów prywatnych (jako osoba fizyczna, do zamieszkania). Sprawdź, na co przede wszystkim musisz zwrócić uwagę. Dowiedz się, jak dokonać odpisów amortyzacyjnych, jak sprzedać lub wynająć takie mieszkanie i co zrobić w razie zamknięcia działalności gospodarczej.

Zakup mieszkania na firmę – na co zwrócić uwagę?

Amortyzacja – co to takiego?

Zakup mieszkania zawsze wiąże się z poniesieniem znacznych kosztów. Jeśli jednak planujesz kupno mieszkania na firmę, możesz skorzystać z amortyzacji. Musisz w tym celu wprowadzić mieszkanie do majątku firmy. Amortyzacja polega na stopniowym wrzucaniu do kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo wartości kupionego mieszkania, dzięki czemu niższy jest podatek dochodowy.

Jeżeli kupiłeś mieszkanie na kredyt, ponoszone odsetki mogą zostać zaliczone do kosztów firmowych. To również opłaca się przedsiębiorcom.

Jeśli chcesz skorzystać z amortyzacji, musisz ustalić wartość początkową lokalu, rodzaj i stawkę amortyzacji oraz częstotliwość odpisów amortyzacyjnych. Zastanów się również nad tym, czy możesz skrócić okres amortyzacji – aby było to możliwe, muszą zostać spełnione pewne warunki.

Zazwyczaj amortyzacja trwa kilkadziesiąt lat – nawet 60. Wynosi ona bowiem miesięcznie 1,5%. Można czas amortyzacji skrócić jednak w pewnych sytuacjach np. do 10 lat. Warto tę kwestię przeanalizować i skorzystać z istniejących możliwości.

Wartość początkowa lokalu

Żeby móc skorzystać z amortyzacji, musisz ustalić, jaka była początkowa wartość zakupionego lokalu. Zazwyczaj jest to po prostu kwota, za jaką kupiłeś lokal. Dodatkowo możesz doliczyć  koszty takie jak podatek od czynności cywilno-prawnych czy koszty notarialne.

Zgodnie z metodą uproszczoną, wartość początkową określa się przez przemnożenie powierzchni kupionego lokalu przez podaną kwotę. Ten sposób jednak zazwyczaj się nie opłaca.

Wynajem mieszkania a VAT

Jeżeli kupiłeś mieszkanie na firmę nie po to, żeby urządzić w nim biuro, ale na wynajem, musisz pamiętać o kwestiach podatkowych. Zyski z wynajmu lokalu musisz potraktować jako przychód z działalności, którego dowodem jest faktura. Jeżeli wynająłeś mieszkanie osobie fizycznej do celów mieszkalnych, masz możliwość zastosowania opcji „zwolnione z VAT”. Wynajem firmie jest opodatkowany stawką VAT w wysokości 23%.

Sprzedaż mieszkania objętego amortyzacją

Mieszkania kupione na firmę, objęte amortyzacją, można też sprzedać. Jeżeli chcesz sprzedać mieszkanie, które wprowadzono do majątku firmy niecałe 5 lat temu, musisz zastosować podatek dochodowy z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości (19%). Jako dochód przyjmuje się różnicę między ceną sprzedaży a odpisami, które pozostały do ukończenia amortyzacji.

Jeśli chcesz sprzedać lokal mieszkalny po upływie 5 lat od wprowadzenia go do majątku firmy, taka operacja nie będzie podlegać podatkowi dochodowemu (czyli niezamortyzowanej części nie traktuje się jako kosztu). Jeśli zakończyła się amortyzacja sprzedawanego mieszkania, nie trzeba płacić podatku dochodowego z tytułu sprzedaży.

Mieszkanie na firmę a zamknięcie działalności

Jeśli musisz zamknąć swoją firmę, ale amortyzacja się jeszcze nie zakończyła, musisz wstrzymać odpisy amortyzacyjne. Pewnym wyjściem jest kontynuowanie amortyzacji dzięki najmowi prywatnemu.

Zawieszenie działalności gospodarczej prowadzi do zaprzestania amortyzacji. Zostanie ona odwieszona, kiedy firma znowu zacznie działać – czyli po prostu będzie kontynuowana.