Zapytanie z portalu WyszukiwarkaMieszkan.pl
Napisz nam czego szukasz, a bezpłatnie i niezobowiązująco przedstawimy dostępne oferty. Pamiętaj o podaniu nam preferowanej lokalizacji. (np.dzielnice)
Przesłanie zapytania wiążę się z akceptacją regulaminu.
Pawrót

W jaki sposób jest naliczany podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości płacić muszą  właściciele nieruchomości, użytkownicy wieczyści, a także samoistni posiadacze czy posiadacze zależni. Sprawdź, co musisz wiedzieć o tym podatku i nie daj się zaskoczyć.

W jaki sposób jest naliczany podatek od nieruchomości?

Kiedy muszę zapłacić podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości dotyczy, zgodnie z definicją, gruntów, budynków lub ich części (np. mieszkania), budowli lub ich części, użytków rolnych oraz lasów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

W przypadku gruntów oraz budynków i ich części istotna dla wyliczenia wysokości podatku jest powierzchnia. Jeśli zaś chodzi o budowle i ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, pod uwagę bierze się wartość wskazaną w odpowiednich przepisach. 

Tak więc podatek od nieruchomości płacą osoby, które posiadają grunty, budynki albo budowle (bądź ich części). Podatek można zapłacić w ratach, kolejno w marcu, maju, wrześniu i listopadzie – co roku. Jeśli jednak należny podatek wynosi mniej niż 101 zł, musi zostać opłacony jednorazowo – w terminie do 15 marca. Na początku roku podatnicy dostają informację o należnym podatku.

Od czego zależy wysokość podatku?

Wysokość podatku na dany rok określa gmina, na terenie której znajduje się dana nieruchomość. Wszystkie gminy ustalają te kwoty samodzielnie, ale nie mogą przy tym przekroczyć kwot maksymalnych wskazanych w przepisach.

Na wysokość podatku wpływa zatem polityka danej gminy, ale również powierzchnia nieruchomości (w przypadku budowli istotna jest wartość wskazana w adekwatnych przepisach). 

Ogólnie rzecz biorąc wysokość należnego podatku jest ustalana przez przemnożenie powierzchni nieruchomości przez ustaloną stawkę. Wyższe stawki stosuje się dla nieruchomości, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Co istotne, istnieją takie typy nieruchomości, które są zwolnione z tego podatku (np. nieużytki ekologiczne).

W przypadku gruntów pod uwagę bierze się metry kwadratowe powierzchni, ale w odniesieniu do budynków wysokość podatku oblicza się na podstawie metrów kwadratowych powierzchni użytkowej.

Co istotne, jeżeli w budynku istnieje część mieszkalna i część wykorzystana na działalność gospodarczą – dla obu tych części wylicza się osobny podatek. Tak jak pisano wcześniej, wyższe stawki obowiązują dla tych nieruchomości, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Warto wiedzieć, że gmina może stosować zwolnienia z podatku w stosunku do wybranych nieruchomości. Jest to zachęta dla przedsiębiorców. 

Jak obliczyć powierzchnię użytkową?

Żeby ustalić, jaka jest powierzchnia użytkowa budynku, trzeba zmierzyć powierzchnię po wewnętrznej długości ścian, po kolei na wszystkich kondygnacjach. Trzeba uwzględnić przy tym piwnice, garaże podziemne, sutereny czy poddasza użytkowe. Pomija się powierzchnię klatki schodowej, windy. 

W przypadku mieszkań ze skosami, powierzchnię użytkową stanowi powierzchnia części bez skosów i 50% powierzchni ze skosami (jeśli w świetle osiąga wysokość 1,4-2,2 m). Niższych części nieruchomości w ogóle nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu powierzchni użytkowej. 

Jeżeli wskutek remontu zmieniła się powierzchnia użytkowa nieruchomości – należy o tym poinformować urząd gminy w celu wyliczenia nowego podatku. Może się tak zdarzyć, gdy w wyniku prac budowlanych wysokość części ze skosami stanie się mniejsza niż 1,4 m – wtedy nie wliczamy jej do powierzchni użytkowej.