Zapytanie z portalu WyszukiwarkaMieszkan.pl
Napisz nam czego szukasz, a bezp艂atnie i niezobowi膮zuj膮co przedstawimy dost臋pne oferty. Pami臋taj o podaniu nam preferowanej lokalizacji. (np.dzielnice)
Przes艂anie zapytania wi膮偶臋 si臋 z akceptacj膮 regulaminu.
Pawr贸t

POSTAWY MIESZKA艃C脫W TR脫JMIASTA WOBEC RYNKU MIESZKANIOWEGO

Badanie przeprowadzono w styczniu 2018 przez Instytut Bada艅 Pollster na zlecenie Murator EXPO, organizatora Targów Nowy DOM Nowe MIESZKANIE, na próbie pe艂noletnich mieszka艅ców trzech miast/regionów Polski: Warszawy, Poznania i Trójmiasta.

POSTAWY MIESZKA艃C脫W TR脫JMIASTA WOBEC RYNKU MIESZKANIOWEGO

Dobrana do badania próba jest reprezentatywna pod wzgl臋dem struktury p艂ci i wieku mieszka艅ców danego miasta/regionu. Wielko艣膰 próby dla danego miasta/regionu wynios艂a 300 respondentów, 艂膮czna próba to 900 osób. Maksymalny b艂膮d oszacowania dla pojedynczego miasta wyniós艂 6%.

Badanie zrealizowano metod膮 CAWI (badanie z wykorzystaniem ankiety udost臋pnianej na stronie internetowej).
Jako pierwsze publikujemy badania dot. postaw mieszka艅ców Trójmiasta wobec rynku mieszkaniowego.

Preferencje w odniesieniu do idealnego miejsca zamieszkania

Mieszka艅cy Trójmiasta przede wszystkim preferuj膮 lokalizacj臋 z dobr膮 komunikacj膮, parkami zieleni i sklepem osiedlowym. Zwracaj膮 równie偶 uwag臋 na niskie koszty eksploatacyjne nieruchomo艣ci. Wymarzony dla nich lokal ma odpowiedni膮 powierzchni臋, dobre o艣wietlenie, kuchni臋 z oknem, balkon lub taras i jest ogólnie dobrze wykonany. Zapytani wprost, sk艂anialiby si臋 do wyboru nieruchomo艣ci

z rynku pierwotnego. Jednak to nie jest najwa偶niejszy czynnik w wyborze idealnego miejsca zamieszkania. Podobnie z opini膮 o deweloperze – cho膰 przywi膮zuj膮 wag臋 do wysokiej jako艣ci wykonania mieszkania/domu, nie jest dla nich kluczowe by idealne osiedle by艂o wybudowane przez znanego dewelopera.

Najmniej istotnymi wzgl臋dami wyboru idealnej lokalizacji s膮 równie偶: zamkni臋te osiedla (wskazania rzadziej ni偶 w Warszawie), miejsca do wspólnego grillowania z innymi mieszka艅cami oraz presti偶 dzielnicy.
W kontek艣cie idealnego lokalu najmniej istotne s膮: salon po艂膮czony z aneksem kuchennym, skosy w pokojach, wyposa偶enie w wideodomofon, w艂asny ogródek.

Preferowane 藕ród艂a informacji

Targi Mieszkaniowe wskazywane s膮 zdecydowanie cz臋sto jako preferowany kana艂 informacji o nieruchomo艣ciach (艣rednia dla ogó艂u 42% wskaza艅). G艂ównym 藕ród艂em informacji o nieruchomo艣ciach czy wyko艅czaniu wn臋trz jest Internet.

1

1. Identyfikacjamieszka艅cówTrójmiasta

 • 飩  艢redni wiek mieszka艅ca Trójmiasta to 47 lat, spory odsetek 偶yje w formalnych zwi膮zkach (m臋偶owie/偶ony: 48%).

 • 飩  Wi臋kszo艣膰 mieszka艅ców Trójmiasta mieszka tu od urodzenia lub powy偶ej 10 lat (77%), najmniejszy odsetek stanowi膮 mieszka艅cy „nowi” - do 10 lat (23%).

 • 飩  38% mieszka艅ców Trójmiasta przeprowadza艂o si臋 2-3 razy, a prawie trzykrotnie mniej (13%) nigdy jeszcze nie zmienia艂o miejsca zamieszkania.

 • 飩  Mieszka艅cy Trójmiasta maj膮 raczej entuzjastyczne nastawienie do otaczaj膮cego ich 艣wiata. Uwa偶aj膮 si臋 za mi艂o艣ników przyrody (93% sumy odpowiedzi „doskonale i raczej do mnie pasuje”), ciekawych 艣wiata (89%), samodzielnych w decydowaniu o sobie (84%), deklaruj膮 ró偶norodno艣膰 zainteresowa艅 (82%). Ceni膮 sobie te偶 poczucie bezpiecze艅stwa (80%) i stabilno艣膰 (80%), maj膮 bardzo racjonalne podej艣cie do 偶ycia (78%).

 • 飩  35% mieszka艅ców Trójmiasta zdecydowanie preferuje mieszkanie/dom z rynku pierwotnego, jedynie 12% stanowczo optuje za rynkiem wtórnym. Pozostali (53%) nie maj膮 silnie zdeklarowanych preferencji w tej kwestii.

 • 飩  33% osób jednoznacznie deklaruje, 偶e nie mia艂oby problemu z zamieszkaniem w dzielnicy/okolicy, której nie znaj膮, jednocze艣nie poka藕na cz臋艣膰 respondentów Trójmiasta (38%) twierdzi, 偶e s膮 bardzo silnie zwi膮zani z okolic膮, w której mieszkaj膮 w tej chwili.

 • 飩  43% spo艂ecze艅stwa Trójmiasta jest przekonania, 偶e dobrze czuj膮 si臋 w du偶ym mie艣cie, nie chcieliby mieszka膰 w ma艂ej miejscowo艣ci. Silnych sympatyków mniejszych miejscowo艣ci odnotowano zaledwie 15%. Pozostali (42%) nie maj膮 zdecydowanej opinii w tej kwestii.

2

 1. Warunki mieszka艅ców Trójmiasta

  • 飩  Wi臋kszo艣膰 mieszka艅ców Trójmiasta nie p艂aci za wynajem mieszkania (81% to w艂a艣ciciele/wspó艂w艂a艣ciciele lub mieszka w mieszkaniu nale偶膮cym do znajomego/rodziny), 16% p艂aci za wynajem, a 3% znajduje si臋 w innej sytuacji mieszkaniowej.

  • 飩  W zamieszkiwanej okolicy lokatorzy Trójmiasta najcz臋艣ciej wskazuj膮 na obecno艣膰 sklepu osiedlowego (94%). Cz臋sto te偶 deklaruj膮, 偶e dobrze znaj膮 dzielnic臋, w której mieszkaj膮 (91%), maj膮 dogodn膮 komunikacj臋 (89%), mieszkaj膮 w atrakcyjnej w ich opinii lokalizacji (85%) oraz 偶e s膮 blisko 偶艂obki/przedszkola/szko艂y. Do艣膰 cz臋sto deklaruj膮 równie偶, 偶e maj膮 przyjazne s膮siedztwo (75%).

  • 飩  Lokal, który zamieszkuj膮 zazwyczaj ma kuchni臋 z oknem (88%), widne, dobrze o艣wietlone pokoje (87%) oraz du偶e okna (84%). Cz臋sto te偶 posiadaj膮 piwnic臋/komórk臋 lokatorsk膮 (84%) oraz miejsce parkingowe przy bloku/domu (81%).

  • 飩  Mieszka艅cy Trójmiasta s膮 bardzo zadowoleni z obecnego miejsca zamieszkania (83% sumy wskaza艅 odpowiedzi „Zdecydowanie i raczej zadowolony”).

 2. Relacje z s膮siadami

  • 飩  Mieszka艅cy Trójmiasta s膮 usatysfakcjonowani ze swoich relacji z s膮siadami (68% sumy

   odpowiedzi „oceniam swoje relacje z s膮siadami zdecydowanie dobrze i raczej dobrze”). Wart uwagi jest fakt, 偶e subiektywnie lepiej oceniaj膮 te relacje ni偶 mieszka艅cy Warszawy (57%) i Poznania (58%).

  • 飩  W opinii mieszka艅ców Trójmiasta znajomo艣膰 s膮siadów wzmacnia poczucie bezpiecze艅stwa (82%), s膮 przekonani, 偶e poprawne relacje z s膮siadami to jedna z podstaw satysfakcji mieszkania w danym miejscu (75%).

  • 飩  62% mieszka艅ców Trójmiasta deklaruje, 偶e zna swoich s膮siadów wystarczaj膮co dobrze (cz臋艣ciej tak deklaruj膮 ni偶 mieszka艅cy stolicy (49%) oraz Poznania (52%).

  • 飩  Mieszka艅cy Trójmiasta cz臋艣ciej te偶 ni偶 poznaniacy s膮 przekonani, 偶e pozytywne relacje z s膮siadami daj膮 poczucie przynale偶no艣ci do lokalnej spo艂eczno艣ci (58% wskaza艅 w Trójmie艣cie, 48% w Poznaniu) oraz cz臋艣ciej deklaruj膮, 偶e maj膮 kilku zaprzyja藕nionych s膮siadów (57% w Trójmie艣cie, 44% w Poznaniu).

  • 飩  W odró偶nieniu od warszawiaków, mieszka艅cy Trójmiasta cz臋艣ciej deklaruj膮, 偶e znaj膮 swoich s膮siadów z imienia (41% mieszka艅cy Trójmiasta a jedynie 29% mieszka艅ców Warszawy). Mieszka艅cy stolicy maj膮c jednak 艣wiadomo艣膰, 偶e pozytywne relacje z s膮siadami s膮 wa偶nym aspektem wp艂ywaj膮cym na satysfakcj臋 mieszkania w danym miejscu (68%), silniej deklaruj膮, 偶e chcieliby ich lepiej pozna膰 (43% w艣ród miesza艅ców Warszawy a 30% w艣ród miesza艅ców Trójmiasta).

3

 • 飩  Mieszka艅cy z szerokiego ogó艂u badanych (Trójmiasta, Warszawy i Poznania) najcz臋艣ciej wspieraj膮 si臋 wzajemnie z s膮siadami w odbieraniu przesy艂ek kurierskich, przy czym mieszka艅cy Trójmiasta deklaruj膮 ten rodzaj przys艂ugi cz臋艣ciej (Trójmiasto 72%, Pozna艅 55%, Warszawa 48%), blisko co trzeci mieszkaniec z ka偶dego obj臋tego badaniem miasta anonsuje pilnowanie mieszkania/domu, wsparcie drobnymi naprawami lub po偶yczanie produktów spo偶ywczych.

 • 飩  Mieszka艅cy Trójmiasta cz臋艣ciej ni偶 poznaniacy po偶yczaj膮 s膮siadom pieni膮dze (18% Trójmiasto, 10% Pozna艅) i narz臋dzia (51% Trójmiast, 41% Pozna艅).

 • 飩  Najbardziej dra偶ni膮ce zachowania u s膮siadów to za艣miecanie wspólnych powierzchni (klatek/wind) – ten czynnik wskazuj膮 te偶 cz臋艣ciej mieszka艅cy Trójmiasta (64%) ni偶 Poznania (52%).

 • 飩  Mieszka艅ców Trójmiasta w nast臋pnej kolejno艣ci irytuje te偶 ma艂ostkowo艣膰, n臋kanie (51%), w艣cibsko艣膰 s膮siadów (48%) oraz palenie papierosów na balkonie/w windzie(47%). Cz臋sto dra偶ni równie偶 imprezowanie (41%) oraz brak kultury, czyli nie witanie si臋/mijanie bez s艂owa (43% wskaza艅).

4. Wymarzone miejsce zamieszkania
飩 Mieszka艅cy Trójmiasta zapytani o istotne dla nich kwestie przy wyborze idealnego miejsca

zamieszkania, przede wszystkim wskazuj膮 na dobr膮 komunikacj臋 publiczn膮 (94%), dogodn膮 lokalizacj臋 (92%), sklep osiedlowy (89%) i niskie koszty eksploatacyjne nieruchomo艣ci (89%).

4

飩 Pod wzgl臋dem idealnego lokalu kluczowe (wskazania na poziomie: „Zdecydowanie istotne”) s膮 natomiast dla nich widne, jasne, dobrze o艣wietlone pokoje (53%), wysoka jako艣膰 wykonania mieszkania/domu (52%), odpowiednia powierzchnia (51%), kuchnia z oknem (48%) oraz posiadanie balkonu/tarasu (47%). Wskazywane aspekty silnie koresponduj膮 z obecnym miejscem zamieszkania mieszka艅ców Trójmiasta (st膮d te偶 prawdopodobnie ich wysoka ocena satysfakcji z obecnego miejsca zamieszkania).

Nieruchomo艣ci

5. Znajomo艣膰 wybranych deweloperów i 藕ród艂a informacji o nich

 • 飩  Liderem pod wzgl臋dem znajomo艣ci w Trójmie艣cie jest deweloper Robyg (prawie dwukrotnie cz臋艣ciej wymieniany jako pierwszy spontanicznie, czyli bez pokazywania respondentom listy i logo, ni偶 jego najbli偶szy konkurent Hossa Grupa Inwestycyjna: 17% Robyg, 9% Hossa).

 • 飩  Najbardziej znani deweloperzy w Trójmie艣cie to Robyg (65% wskaza艅), Invest Komfort (64%), Hossa Grupa inwestycyjna (63%) oraz Inpro (53%).