Zapytanie z portalu WyszukiwarkaMieszkan.pl
Napisz nam czego szukasz, a bezpłatnie i niezobowiązująco przedstawimy dostępne oferty. Pamiętaj o podaniu nam preferowanej lokalizacji. (np.dzielnice)
Przesłanie zapytania wiążę się z akceptacją regulaminu.
Pawrót

Podatek od kupna mieszkania – co musisz wiedzieć?

Jeśli kupujesz mieszkanie, musisz pamiętać, żeby do kosztu zakupu doliczyć pewne dodatkowe opłaty – m.in. podatek VAT, podatek PCC i koszty wizyty u notariusza.

Podatek od kupna mieszkania – co musisz wiedzieć?

Mieszkanie z rynku pierwotnego a podatek VAT

Wysokość podatku VAT za kupno mieszkania jest różna i zależy od tego, czy lokal został nabyty na rynku wtórnym, czy na rynku pierwotnym. Jeśli kupiłeś mieszkanie na rynku pierwotnym, podatek VAT został wliczony w cenę lokalu. Na wysokość podatku VAT w takim przypadku wpływa metraż zakupionego mieszkania. Dla mieszkań, których powierzchnia nie przekracza 150 m2, podatek VAT wynosi 8%. Jeśli jednak mieszkanie zajmuje większą powierzchnię, musisz liczyć się z koniecznością opłacenia podatku VAT w wysokości 23%.

Pamiętaj, że deweloper wlicza koszt należnego podatku VAT do ceny mieszkania i obowiązuje się złożyć stosowną deklarację oraz odprowadzić podatek do właściwego urzędu skarbowego.

Podatek PCC

Podatek PCC to tzw. podatek od czynności cywilnoprawnych, do których zaliczamy właśnie kupno lokalu mieszkalnego.  Co istotne, podatek ten obowiązani są opłacić tylko kupujący mieszkanie z rynku wtórnego.  Mieszkania kupione na rynku pierwotnym (od dewelopera) nie są objęte tym podatkiem. Podatek ten pobiera notariusz, który w imieniu kupującego odprowadza należną kwotę do właściwego urzędu skarbowego. Wysokość podatku PCC to 2% od wartości rynkowej zakupionego mieszkania.

Wartość rynkowa nieruchomości „określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów” (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, Dz. U. Nr 86, poz. 959 tekst ujedn.).

Jeśli podatnik (czyli kupujący) nie ustali wartości rynkowej danej nieruchomości albo ustalona wartość nie jest zgodna ze stanem faktycznym, organ podatkowy wzywa podatnika do ponownego określenia tej wartości. Jeśli jednak podatnik nie przedstawi odpowiedniego wyliczenia wartości rynkowej nieruchomości w podanym terminie, organ podatkowy dokona tego sam – posiłkując się oceną rzeczoznawcy. Pamiętaj, że w sytuacji, kiedy podana przez ciebie rynkowa wartość nieruchomości będzie się różniła o więcej niż 33% od wartości wskazanej przez powołanego rzeczoznawcę, to ty będziesz musiał ponieść koszty wydania przez biegłego opinii.

Taksa notarialna

Taksę notarialną, czy wynagrodzenie notariusza z tytułu sporządzenia aktu notarialnego, oblicza się na podstawie wartości zakupionej nieruchomości. Ustawodawca określił maksymalne stawki taksy notarialnej w sposób następujący:

do 3.000 PLN - 100 PLN

powyżej 3.000 PLN do 10.000 PLN - 100 PLN + 3% od nadwyżki powyżej 3.000

powyżej 10.000 PLN do 30.000 PLN - 310 PLN + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 PLN

powyżej 30.000 PLN do 60.000 PLN - 710 PLN + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 PLN

powyżej 60.000 PLN do 1.000.000 PLN - 1.010 PLN + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 PLN

powyżej 1.000.000 PLN do 2.000.000 PLN - 4.770 PLN + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 PLN

Pamiętaj, że są to stawki maksymalne – notariusz może wziąć mniejsze wynagrodzenie. Wysokość taksy notarialnej możesz też negocjować z wybranym notariuszem. Co istotne, sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego udokumentowania odrębnej własności mieszkania oraz przeniesienia własności na kupującego wynosi połowę podanej wyżej maksymalnej wysokości taksy notarialnej.