Zapytanie z portalu WyszukiwarkaMieszkan.pl
Napisz nam czego szukasz, a bezpłatnie i niezobowiązująco przedstawimy dostępne oferty. Pamiętaj o podaniu nam preferowanej lokalizacji. (np.dzielnice)
Przesłanie zapytania wiążę się z akceptacją regulaminu.
Pawrót

Co oznacza wynajem okazjonalny?

Kupiłeś mieszkanie pod wynajem? Zastanów się, czy dobrym rozwiązaniem będzie tzw. najem okazjonalny, regulowany w polskim prawie przez ustawę o ochronie praw lokatorów.

Co oznacza wynajem okazjonalny?

Najem okazjonalny w świetle prawa

Zgodnie z polskim prawem, umowa najmu okazjonalnego to umowa najmu lokalu, który pozwala zaspokoić potrzeby mieszkaniowe, zawierana na czas określony, maksymalnie na 10 lat. Instytucję tę stworzono wyłącznie dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej odnośnie wynajmu mieszkań.

Najem okazjonalny można stosować tylko w przypadku mieszkania, które jest własnością prywatną  (liczy się też własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu) – nie należy więc do publicznego zasobu mieszkaniowego.

Obowiązki właściciela i najmującego

Właściciel mieszkania, który chce podpisać z drugą osobą umowę o najem okazjonalny, musi ten fakt zgłosić do właściwego urzędu skarbowego. Powinien tego dokonać nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym umowa zaczęła obowiązywać. Jeżeli termin ten nie zostanie dotrzymany, najem będzie traktowany jako zwykły, a nie okazjonalny – trzeba o tym pamiętać.

Umowa najmu okazjonalnego powinna mieć formę pisemną i zawierać stosowne dla tego typu dokumentu elementy. Przede wszystkim wskazuje się, w jakim terminie najemca będzie musiał opuścić lokal i opróżnić go ze wszystkich osobistych rzeczy. Najemca zgadza się w takim piśmie, że podda się egzekucji opróżnienia lokalu w tym terminie i wskazuje, w jakim lokalu zamieszka w razie egzekucji. Oświadczenie musi mieć formę aktu notarialnego.

Często właściciel mieszkania żąda od najemcy wpłacenia kaucji zabezpieczającej. Może ona maksymalnie wynosić 12-krotność miesięcznego czynszu.

 Łatwiej pozbyć się niechcianego lokatora

Instytucja najmu okazjonalnego ma ułatwić właścicielom mieszkań pozbycie się niechcianych lokatorów. Zasadniczo najemca musi opuścić mieszkanie w terminie wskazanym w umowie (najem trwa maksymalne 10 lat). Umowę można też rozwiązać wcześniej.

Jeśli lokator nie chce opuścić mieszkania, właściciel ma możliwość jego eksmisji. Powinien on przedstawić lokatorom pisemne żądanie opróżnienia i opuszczenia lokalu. Jeżeli najemca nadal odmawia opuszczenia nieruchomości, właściciel może złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

Gdy taka klauzula zostanie nadana, właściciel mieszkania powinien zgłosić się do komornika w celu wszczęcia dalszego postępowania. Komornik, po dostarczeniu mu wszystkich potrzebnych dokumentów, może rozpocząć procedurę eksmisyjną.

Trzeba pamiętać, że w przypadku zwykłego najmu, osobie eksmitowanej należy zapewnić lokal socjalny, w którym będzie mogła zamieszkać. Najem okazjonalny tego nie przewiduje.

Co  z eksmisją?

Tak jak wskazano wyżej, po upływie terminu, na jaki zawarto umowę najmu okazjonalnego, najmujący ma obowiązek opuszczenia lokalu i zabrania wszystkich swoich rzeczy. Jeśli tego nie zrobi, może zostać eksmitowany.

Osobie eksmitowanej nie trzeba zapewniać lokalu socjalnego. Nie stosuje się również okresu ochronnego – w przypadku zwykłego najmu eksmisja nie jest możliwa w okresie między 1 listopada a 31 marca. Eksmitować można także kobiety w ciąży i osoby małoletnie.