18
MAJ

2020

Co planują deweloperzy? Ile mieszkań planują sprzedać?

Kategoria: Nieruchomości

Co planują deweloperzy?  Ile mieszkań planują sprzedać? 

 

Przedstawimy wam obecną sytuację i plany na najbliższy rok, ale wiemy, że najważniejsze pytanie jakie stawiają sobie potencjalni nabywcy to ,,Czy będzie mnie stać na nowe mieszkanie” w tłumaczeniu Czy cena m2 mieszkania nie poszybuje tak wysoko, że stanie się poza moimi możliwościami.  

Uspokajamy, nie poszybuje. Na kolejne podwyżki musimy jeszcze poczekać. 

Na rynku mieszkaniowym jest wielu deweloperów. Mniejszych, większych, z doświadczeniem i tych zupełnie nowych.  Każdy stara się pozyskać klientów i każdy oferuje marketingowo najlepszy produkt. 

Okazuje się, że o decyzji zakupowej klienta wcale nie decyduje obecnie prestiż dużego dewelopera.  Lokalizacja inwestycji, cena m2 i jakość.  Te trzy warunki decydują obecnie o podjęciu decyzji zakupowej. 

Oczywiście następnym krokiem jest pozyskanie finansowania zakupu nieruchomości ale my będziemy koncentrować się na dostarczanym produkcje czyli mieszkaniu. 

Najwięksi deweloperzy tacy jak Dom Development, ATAL, ROBYG, Develia, J.W.Construction, Murapol planują wprowadzić około 1800-3000 lokali na rynek.  Zakładają zrealizować swoje plany, jakie założyli na 2020 rok. Nie mamy informacji potwierdzonej ile z planowanych projektów zostało wstrzymanych. Deweloperzy nadal inwestują w bank ziemi, ci najwięksi potrafią przeznaczyć na ten cel kwotę od 300 do 500 mln  zł. 

Deweloperzy obecnie kontynuują rozpoczęte już inwestycje oraz realizują finalizowanie etapów inwestycji. Ceny mieszkań pozostały na tym samym poziomie jak z końca miesiąca luty 2020. Pisaliśmy już o cenach mieszkań w poprzednich artykułach.  Jest wyraźne zróżnicowanie ceny na dzielnice ale to normalne zjawisko uwarunkowane lokalizacją i standardem inwestycji. Ważne, że nie zaobserwowaliśmy wyraźnego wzrostu cen na przestrzeni trzech miesięcy. 

Co planują deweloperzy?  Jak planują sprzedawać? 

Klienci mają obecnie możliwość zdalnego podpisywania umów rezerwacyjnych. Tylko umów rezerwacyjnych i przedwstępnych, ponieważ nasze prawo nie zezwala nabywania nieruchomości w formie umowy deweloperskiej bez Aktu Notarialnego. To nie jest wielka przeszkoda, umowa przedwstępna z opłaconym zadatkiem pozwala na komfortowe odwleczenie naszych formalności. Deweloperzy akceptują elektroniczny podpis. W tym celu takie umowy można zawierać przy pomocy certyfikowanych serwisów np. Autenti, działającej zgodnie z przepisami rozporządzenia eIDAS, regulującymi zasady działania podpisów elektronicznych. 

Deweloperzy zadbali również o komfortowe i bezpieczne podpisywanie Aktów Notarialnych. W chwili obecnej wszystkie Kancelarie Prawne wprowadziły system bezpiecznego i komfortowego spotkania z Notariuszem. Przestrzegane są wymogi sanitarne i epidemiologiczne. Zachowany dystans, kancelarie są ozonowane po każdym spotkaniu. Wszystko w trosce o komfort klientów.  

W rezerwacji umowy w dobie Covid-19 utrzymane są najwyższe standardy bezpieczeństwa. Wielu deweloperów oferuje komplet dokumentów, informacji, zapisów drogą email. Masz czas na zapoznanie się warunkami zakupu, gwarancjami i odpowiedzialnością wynikającą z umowy. Możesz poprosić o dokumenty takie jak: pozwolenia na budowę, promesy, decyzje podziałowe np.  Działek, wydzielenie lokali, pełnomocnictwa, wzory umów, gwarancje itp.  Dostałeś więcej czasu na podjęcie decyzji zakupowej. Jak już podejmiesz decyzje zakupową, doradca zatroszczy się o przesłanie do ciebie kompletu dokumentów, załatwi wszelkie formalności notarialne, zabezpieczy odbiór lokalu i przekazanie kluczy, doprowadzi do jednego finalnego spotkania z notariuszem. Obecnie prowadzone są pracę nad finalnym zaprezentowaniem lokalu dla klienta online. Klient będzie mógł dokonać odbioru lokalu drogą online. 

Już od 4 maja 2020 roku deweloperzy stopniowo otwierają swoje terenowe biura sprzedaży. Cały obieg dokumentów odbywa się drogą elektroniczną, zdalnie. Powszechnie stosuje się użycie podpisów elektronicznych. Każde biuro bardzo restrykcyjnie przestrzega zasad bezpieczeństwa i niezbędnych środków ochrony.  Rezerwacji mieszkań można dokonać telefonicznie lub mailowo. Dla chętnych uruchomiono połączenia w systemie video rozmowy. Zwiększony został również okres obowiązywania umowy rezerwacji. Teraz mogą to być nawet dwa miesiące na podjęcie finalnej decyzji o zakupie. Zazwyczaj deweloperzy zgadzali się na 14 dni.