03
KWI

2018

Księga wieczysta mieszkania – o co chodzi?

Kategoria: Nieruchomości

To jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących mieszkania. Znajduje się w nim wiele cennych informacji. To taki swoisty dowód osobisty nieruchomości. Sprawdź, co musisz wiedzieć o księdze wieczystej.

Czym jest księga wieczysta?

Księgi wieczyste są rejestrami publicznymi, w których ukazano stan prawny danej nieruchomości. Wgląd do księgi wieczystej ma każdy, w obecności pracownika sądu. Co istotne, ograniczone prawa rzeczowe, które wpisano do księgi wieczystej (np. hipoteka przepisana na bank w przypadku kredytu finansującego zakup mieszkania) mają pierwszeństwo przed innymi prawami rzeczowymi, które nie znalazły się w księdze wieczystej.

Każda księga wieczysta składa się z czterech działów. W dziale I znajdują się dane z ewidencji gruntów oraz ewentualne prawa dotyczące prawa własności nieruchomości. Dział II wskazuje na właściciela albo użytkownika wieczystego. W dziale III wpisuje się ograniczone prawa rzeczowe (ale nie hipotekę!), a także inne ograniczenia w kwestii rozporządzania nieruchomością/użytkowaniem wieczystym, prawa osobiste czy roszczenia dotyczące nieruchomości (ale takie, które nie odnoszą się do hipoteki) – a więc po prostu prawa i roszczenia dotyczące nieruchomości, różne obciążenia czy informacje o egzekucji z nieruchomości. I w końcu w dziale IV wpisuje się informacje odnośnie ustanowionej hipoteki.

Co istotne, zmian w księdze wieczystej dokonać może tylko i wyłącznie sąd, co sprawia, że dokument ten ma bardzo duże znaczenie, szczególnie przy sprzedaży i kupnie nieruchomości.

Jak dokonać wglądu do księgi wieczystej?

Jeśli chcesz sprawdzić, co zapisano w księdze wieczystej danej nieruchomości, musisz dysponować jej numerem. Podanie imienia i nazwiska właściciela nie jest wystarczające. Istnieją dwa sposoby na zapoznanie się z księgą wieczystą. Po pierwsze, można złożyć stosowny wniosek do sądu rejonowego odpowiadającego adresowi danej nieruchomości. Księgę będziesz mógł obejrzeć w obecności pracownika sądu albo uzyskać stosowny odpis.

Drugi sposób to skorzystanie z rejestru elektronicznego ksiąg wieczystych. To bardzo proste – do wyszukiwarki wystarczy wpisać numer księgi wieczystej i gotowe.  Księgi wieczyste są dostępne pod adresem: https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do. Z internetu możesz też wydrukować potrzebny dokument.

Księga wieczysta a mieszkanie z rynku wtórnego

Księgi wieczyste są szczególnie ważne, jeśli planujesz zakup mieszkania z rynku wtórnego. W dokumencie tym bowiem możesz sprawdzić, czy na nieruchomości nie ciąży hipoteka albo inne prawa czy roszczenia.

Nie wszystkie mieszkania posiadają księgę wieczystą – jest to często możliwe w przypadku spółdzielczych mieszkań własnościowych. Jeśli planujesz zakup takiego mieszkania – uważaj, żeby nie zostać oszukanym. Stan prawny nieruchomości sprawdź w takim przypadku w innych dokumentach i aktach notarialnych.

Mieszkanie z rynku pierwotnego

Niektórzy deweloperzy sami zakładają księgi wieczyste dla sprzedawanych mieszkań. Częściej jednak zdarza się, że to kupujący muszą to zrobić. Możliwe, że deweloper zaproponuje ci założenie księgi wieczystej w obecności notariusza przy okazji zawarcia umowy kupna/sprzedaży. Możesz też sam złożyć stosowny wniosek do sądu rejonowego (do działu wieczysto-księgowego).

Za założenie księgi wieczystej trzeba zapłacić. Musisz liczyć się przede wszystkim z następującymi kosztami: opłata sądowa, wpis prawa własności i ewentualne koszty związane z pracą notariusza (jak taksa notarialna).